En esta página utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de cookies.OK | Más información
català  |  español  |  english
Esports i activitats d'aventura

Reserves

Com fer una reserva
COM FER UNA RESERVA


Per confirmar una reserva hi ha dues maneres:

1- On line, comprant l’activitat directament des del lloc web i seguidament contactant per concretar el dia i hora de realització.

Al contractar l’activitat On line disposa de 90 dies per consumir l’activitat.

En un primer moment pot semblar que aquesta modalitat no dona garanties de disponibilitat per la data desitjada però en realitat, si es contacta per consultar disponibilitat un cop contractada l’activitat i n’hi ha, ja es pot donar la reserva per confirmada en ferm llavors mateix, en canvi d’altre manera, una cosa es la disponibilitat del moment i una altre la que hi haurà quan hagis fet tot el procés.

La confirmació de la reserva de l’activitat un cop contractada es immediata, en canvi per transferència com a mínim calen 2 o 3 dies per poder veure l’ingrés en el compte.


2- Contactar per  sol·licitar disponibilitat, ja sigui per telèfon o email, un cop confirmada la disponibilitat caldrà que efectuï un ingrés en concepte de paga i senyal.

Per tal de considerar vàlida qualsevol reserva, caldrà dur a terme un ingrés al nº de compte ES34-0081 - 1888 - 06 - 0001008403 de banc Sabadell que es troba a nom de Berguedà Off Road indicant únicament el nom amb el que ha fet la reserva i la data de l'activitat. El valor de l'ingrés caldrà que sigui com a mínim l'equivalent al 25% del valor de les activitats reservades.

Efectuar un ingrés no es garantia de tenir l’activitat reservada. Es possible que degut al temps transcorregut des del moment de confirmar la disponibilitat fins al moment d’efectuar l’ingrés i poder-lo comprovar la disponibilitat hagi canviat, en aquest cas es buscarà una nova data o horari per realitzar l’activitat o es retornarà l’import ingressat pel client, descomptant les despeses que això pugui ocasionar.

Per tal d’agilitzar els tràmits es recomana enviar el comprovant per email. Un cop es pugui comprovar l’ingrés s’enviarà un val de presentació amb tots els detalls de l’activitat.

La quantitat restant, es farà efectiva el moment abans de dur a terme l'activitat.

La paga i senyal només es retornarà en el cas de que l’activitat no s’hagi pogut dur a terme per error de l’organització.

Cancel·lacions
CANCELACIONS

Si es justifica la impossibilitat de dur a terme les activitats reservades amb més de 48 hores d'antelació . En aquest cas la quantitat avançada quedarà en dipòsit a l'empresa i podrà ser utilitzada com a paga i senyal per a futures activitats . En el cas que els participants hagin donat com a garantia de presentació algun codi , xec , val regal o similar, els serveis inclosos es podran realitzar en una nova data abans no caduquin . En cas que el participant vulgui la devolució dels diners , aquest s'haurà de fer càrrec de les despeses que això pugui ocasionar .

Si es comunica en un termini inferior a 48 hores o no es presenta ningú en el lloc i hora indicats per dur a terme l'activitat , es perd automàticament el 100% de la paga i senyal ingressada . En el cas que els participants hagin donat com a garantia de presentació algun codi , xec , val regal o similar , hauran perdut la possibilitat de gaudir-los i es donarà l'activitat per consumida . En qualsevol cas , si els participants no volen perdre la possibilitat de realitzar l'activitat contractada , es podrà buscar una nova data però abans hauran d'abonar el 25% del valor de l'activitat que tenien contractada en concepte de penalització .

En qualsevol de les anteriors situacions, en el cas que l'anul·lació només sigui per part d'alguns dels seus membres , les anteriors normes s'aplicaran en el mateix percentatge .

Només s'acceptaran ajornaments per inclemència climatològica quan ho recomani el responsable de l'activitat o si en el moment d'iniciar l'activitat les condicions no són les adequades. En cap cas s'acceptarà un ajornament perquè les condicions no siguin idònies al domicili del participant . Tot aquell participant que no es presenti al lloc de l'activitat argumentant el mal temps perdrà el dret a realitzar la mateixa .

Els participants d'aquelles activitats que no es puguin dur a terme per motius climatològics tindran dret a demanar la devolució de la paga i senyal , encara que aquests s'hauran de fer càrrec de les despeses que això pugui ocasionar .

Aplaçaments
APLAÇAMENTS

Nomes s’acceptaran aplaçaments per inclemència climatològica quan ho recomani el responsable de l’activitat o si en el moment d’iniciar l’activitat les condicions no son les adequades. En cap cas s’acceptarà un aplaçament perquè les condicions no siguin idònies en el domicili del participant. Tot aquell participant que no es presenti al lloc de l’activitat argumentant el mal temps perdrà el dret a realitzar aquesta.

Cal destacar que totes les activitats s’iniciaran i finalitzaran a l’hora prevista, l’empresa no es fa responsable de la puntualitat dels Srs. Clients. Tothom qui no pugui realitzar una activitat per la falta de puntualitat haurà perdut el dret a realitzar l’activitat i a la possible paga i senyal que hagués avançat, ja sigui en efectiu o en forma de codis.

Així mateix es deixa constànciaque l’hora a tenir en compta es la de presentació que indiqui l’organització i no la d’inici de l’activitat, ja que les activitats calen d’un temps per la documentació, equipament i formació abans de l’inici d’aquesta. De manera que, si un participant es presenta abans de l’hora d’inici però mes tard de l’hora de presentació haurà perdut el dret a la realització de l’activitat.

Es responsabilitat dels Srs. Clients fer una bona previsió i planificació del viatge fins al lloc de realització de les activitats, tenint en compte les diverses situacions que es pot trobar durant el trajecte, equivocar-se de camí, transit, accidents, averies, retencions...

© INDÒMIT CENTRE D'AVENTURA
08611 Olvan (Barcelona)
639 98 01 53
info@indomit.net

Dissenyat per Wébico Studio