En esta página utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de cookies.OK | Más información
català  |  español  |  english
Esports i activitats d'aventura

Instruccions i normes

Acceptació normes
LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LES INSTRUCCIONS I NORMES QUE L’ORGANITZACIÓ TE PUBLICADES.

INSTRUCCIONS I NORMES
INSTRUCCIONS I NORMES

Instruccions i normes que cal saber i respectar per tal de poder prendre part en les activitats:

1.- El primer que el participant cal que tingui clar és que, en cas de produir-se algun tipus d'accident i el motiu sigui no haver respectat les normes i instruccions que es detallen a continuació, l'empresa organitzadora no es farà responsable dels danys que el participant pugui haver ocasionat, tant a la propietat privada, com a tercers o cap a ell mateix.

2.-. El participant tindrà cura de tot el material que li hagi estat facilitat per l'organització, necessari per dur a terme l'activitat. L'empresa organitzadora es reserva el dret a reclamar al participant pel mal ús que pugui haver fet del material cedit per l'empresa i els possibles desperfectes que això hagi pogut ocasionar en aquests, els costos dels desperfectes correrien a càrrec del participant .

3.- En el lloguer de material sense guia, l’empresa facilitarà el material tècnic necessari per poder realitzar les activitats en bones condicions. Els accidents produïts per el mal us d’aquests o la seva no utilització seran nomes responsabilitat del participant. Caldrà deixar una documentació com a garantia o l'import equivalent al seu valor de compra.

4.- L'empresa organitzadora disposa de les assegurances necessàries exigides per la llei per poder dur a terme aquestes activitats. Aquestes assegurances respondran únicament quan s'hagin respectat les instruccions que es donen en aquest manual.

5.- Cal seguir al peu de la lletra les instruccions que ens doni el monitor de l’activitat en tot moment.

6.- El fet de no respectar la norma anterior pot suposar la finalització immediata de l'activitat sense que això suposi el retorn dels diners a cap dels participants afectats.

7.- Abans d'iniciar l'activitat, el monitor farà una àmplia explicació de com es desenvoluparà aquesta, els materials que necessitarem i com fer-los servir. L'activitat no s'iniciarà fins que tots els seus participants tinguin clars aquests conceptes.

8.- Cal que el participant tingui clar que no pren part en una competició, sinó que el què durem a terme serà una activitat esportiva-turística. Això vol dir que, iniciarem les activitats de manera que es permeti al participant conèixer i adaptar-se a l’activitat. Segons com evolucionin els participants, el monitor els indicarà la manera de dur a terme l’activitat que més s'adapti al seu nivell, així com també farà algunes indicacions durant l'activitat, per tal d'anar instruint al participant i a la vegada corregir les possibles imprudències que aquest pugui dur a terme, ja sigui voluntària o involuntàriament.

9.- Per poder dur a terme aquesta activitat caldrà que abans els participants hagin fet efectiu el total del cost del contracte.

10.- Tot i que la llei no ho exigeix, en algunes activitats les assegurances si ens exigeixen l'autorització del pare o tutor, en el cas de que el participant sigui menor d'edat. En el moment de contractar l'activitat s'informarà en cas necessari.

11.- Aquestes activitats estan considerades com a esports d'aventura i com a tals, sempre existeix un mínim de risc, derivat del fet que cada participant adquireix unes responsabilitats en el moment de realitzar l’activitat i el seu funcionament només depèn d'ell mateix. Per tant, cada participant queda obligat a realitzar l’activitat amb la màxima prudència possible.

12.- Amb la contractació de les activitats el participant declara haver entès totes les instruccions i normes que cal seguir per dur a terme aquesta activitat i es compromet a respectar-les, així com també que ell es l’únic responsable de saber que no pateix cap lesió ni malaltia que pogués ser agreujada per la realització d'aquesta. 

13.- En el cas de que algun dels participants, en el moment de la contractació de l'activitat hagi ocultat algun problema físic que pugui impedir la realització de l'activitat amb seguretat i fluidesa o perjudicar d'alguna manera a la resta de participants, el responsable de l'activitat podrà expulsar-lo de l'activitat sense que això suposi el retorn de cap import.

14.- D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades, a l’igual que les possibles imatges que es puguin enregistrar mentre es duen a terme les activitats, passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Així li informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició, per a això deurà dirigir aquesta petició en els termes i condicions que estableix la llei a : info@indomit.net

15.- La contractació de les activitats suposa l’acceptació d’aquestes instruccions i normes.

 

© INDÒMIT CENTRE D'AVENTURA
08611 Olvan (Barcelona)
639 98 01 53
info@indomit.net

Dissenyat per Wébico Studio